3 Amalan Ringan Bekal Muslim Jalani Kehidupan Dunia

3 Amalan Ringan Bekal Muslim Jalani Kehidupan Dunia
ilustrasi internet

RIAUTERBIT.COM - Untuk menghadapi perputaran roda kehidupan, paling tidak kita memerlukan tiga amalan baik, yakni istiqamah, istikharah, dan istighfar. Istiqamah adalah kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqamah ini sampai Nabi Muhammad SAW menyinggungnya dalam salah satu hadits: 

???? ????? ???????? ????????? ???? ?????? ??????? ?????: "?????: ??? ??????? ???????! ???? ??? ??? ???????????? ??????? ??? ???????? ?????? ??????? ???????? ?????: ????: ?????? ?????????? ????? ????????? 

Dari Abi Sufyan bin Abdullah berkata, ''Aku telah berkata, 'Wahai Rasulullah katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau'. Nabi menjawab, 'Katakanlah aku telah beriman kepada Allah kemudian beristiqamahlah'.'' (HR Muslim)

Istikharah adalah sarana untuk mohon petunjuk Allah dalam setiap langkah, dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan berbuat. 

Akan tetapi, menurut Islam, tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Batas-batas tersebut adalah aturan agama. Seorang Muslim yang benar, selalu berpikir berkali-kali sebelum bertindak atau berucap. Dia juga selalu memohon petunjuk kepada Allah.

Kata-kata bijak think today and speak tomorrow (berpikirlah hari ini dan bicaralah esok hari) sering menjadi inspirasi bagi seorang Muslim. Kalau ucapan itu tidak baik apalagi menyakiti orang lain maka tahanlah. Tapi, jika ucapan itu benar dan baik maka katakanlah, apa pun risikonya. 

??? ????? ???? ??????????? ????? ?????? ???? ??????????? ????? ????? ???? ?????????

''Tidak akan rugi orang yang beristikharah, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat.'' (HR Thabrani).

Istighfar adalah selalu introspeksi dan memohon ampunan kepada Allah SWT. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Karena itu, segala kesalahan dan dosa itu harus dihindari. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kesalahan kita sendiri. Saatnya kita introspeksi dan memohon ampun kepada Allah.

Adakalanya kehidupan sosial dan ekonomi sebuah bangsa mengalami kesulitan yang disebabkan oleh dosa-dosa masa lalu yang menumpuk, dan tidak pernah dibersihkan melalui tobat. Jika itu penyebabnya, maka obat satu-satunya adalah beristighfar dan bertobat. Allah SWT telah menjadikan kisah Nabi Hud sebagai teladan yang baik untuk menjaga kehidupan agar tetap berlangsung baik. 

??????????? ?????????????? ????????? ????? ????????? ???????? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ???????????? ??????? ?????? ??????????? ????? ????????????? ???????????

''Dan (Hud) berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. (QS Hud:52). (rep)

Berita Lainnya

Index